Workshops

Wij geven workshops en cursussen euritmie en bodypercussion voor zowel kinderen als volwassenen.

U kunt via 'Contact' een workshop of cursus van ons aanvragen.

Workshop Euritmie
Aan de hand van basale bewegingsstructuren die in groepsverband worden uitgevoerd maken we kennis met- en nemen we deel- aan wat eens ten grondslag lag aan de dans zoals die in de huidige tijd in de meest brede zin wordt beoefend. Zoals de hofdans uitkristalliseerde tot ballet, wordt in de workshop de omgekeerde weg letterlijk en figuurlijk bewandeld en ondergaan we, ja onderzoeken we wat het doet om bijv. een labyrinth te lopen, hoe zaai- en oogstbewegingen uit het voor- industriele tijdperk ook tot bewegingskunst heeft geleid, wat tijd en klank doen met de fysieke beweging en wat dat teweegbrengt bij de' innerlijke beweging'.De weg voert ons stapsgewijs naar voor iedereen herkenbare maar ook zeer individuele ervaringen die verbonden zijn met het bewegen in groepsverband. Het rituele schrijden, het lopen in een cadans, het wiegen.....enz

In deze workshop ligt de muzikale begeleiding in handen van Jan van Maris.

Jan: " het is telkens weer een uitdaging om letterlijk de 'juiste' toon te treffen, het zijn dan ook altijd live geimproviseerde klankvelden die de bewegingen ondersteunen en beinvloeden..."

In deze workshop ligt de bewegingsbegeleiding bij Jiri Brummans.

Jiri: " vanuit mijn werelddans achtergrond en mijn fascinatie voor bewegen vanuit euritmische uitgangspunten, zoals ik die voor mezelf in de loop der jaren heb kunnen formuleren, kan ik middels deze workshop mensen laten ervaren dat fysieke beweging de 'mind' in beweging zet, en onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden..."

Workshop bodypercussion
In deze workshop werken we verschillende ritmes waarbij we gebruik maken van ons hele lichaam. Zowel ritmes die muziek begeleiden als ook ritmes die zonder muzikale begeleiding uitgevoerd worden. We maken hierbij gebruik van ritmes uit Afrika, Polynesiƫ, de Balkan en de Flamenco. Sommige ritmes zijn opwekkend andere ritmes zijn meer meditatief. We leren eenvoudige basisritmes met meerdere variaties. In de loop van de workshop worden de ritmes langer, uitdagender en meer complex. In overleg kunnen de cursussen en workshops aan uw wensen worden aangepast voor wat betreft inhoud, frequentie en duur.